ما متعهد به

انجام برترین ها هستیم

تعهد به انجام مراقبت های سلامت برای ارتقا کیفیت زندگی امری ستودنی است که به وضوح در زمینه کارهای بر عهده مايجرفارما قابل مشاهده است.

تامین کننده

محصولات شاخص

محصولات مايجرفارما مرتبا توسط جدیدترین اکتشافات برترین محققان آزمایشگاه های داروسازی به روز می شوند.

متخصصان سلامت

در دسترس شما هستند

مشاوره خصوصی مشکلات سلامت برای شما صورت می گیرد. متخصصان ما شما را در مورد بیماری ها راهنمایی می کنند و در مورد نحوه عمل داروها در سلامت نگه داشتن بدن به شما آموزش می دهند.

مکمل های

رویکرد متعادل ما به سلامت، دانایی طبیعت را به همراه قدرت
علم با یکی کردن دارو های سنتی و جایگزین
پیوند می دهد.

محصولات دارویی

موثر و ایمن بودن و قیمت های منصفانه ارکان اصلی تجارت دارویی ما هستند، محصولات مقرون به صرفه ما مورد تایید سازمان غذا و دارویی آمریکا و اروپا می باشد.

موقعیت های شغلی